[zaloguj się]

FRANTOSTWO (1) sb n

Fleksja

I sg frantostw(e)m.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Znaczenia
Szalbierstwo: Mowią/ iż kto raz będźie ſzybałem y łgarzem/ Ten iuż nigdy nie będźie dobrym goſpodarzem. Iuż ſię báwi frántoſtwem y twoim náłogiem Kárcżemnym KlonWor 41.

TZ