[zaloguj się]

ADAMASZKOWY (20) ai

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
fNadamaszkowa nN
A Aadamaszkow(e)
pl
N subst adamaszkow(e)
G adamaszkowych
A subst adamaszkow(e)
inne formy
sg N - adamaszkowy; sg L - adamaszkowym; sg G - adamaszkow(e)j; sg A - adamaszkową

sg N adamaszkowy (3).L adamaszkowym (1).f N adamaszkowa (4).G adamaszkow(e)j (1).A adamaszkową (2).n A adamaszkow(e) (2).pl N subst adamaszkow(e) (2).G adamaszkowych (3).A subst adamaszkow(e) (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Przymiotnik odadamaszek; Damasceni operis vestis Cn (20): dwa kabati adamaskowe czerwone, [...] panom exequtorom [...] wmocz dal MetrKor 59/76v; Item Miczką adamaskowa futrem Crolikowem podbitha they tho panyey vkradla LibMal 1546ſ 117, 1551 /160; GliczKsiąż F3; Wzory Adámáſzkowe ſrebrem przetykáne. RejWiz 27; Szata Opadla. Adamaſkowa zielona. WyprKr 72; v Hazuki dzikiey Adamaſkowey. ieſt po parze Awtek ſrebrnich WyprKr 81v, 72v, 73, 80v, 81, 89 (13); Ma też Adamáſzkową [szatę] chowa ią od Látá. BielSat D3; y w płoćiennym worku/ więcey [najdzie pieniędzy] niż w Adámáſzkowym. KlonWor **2.

AK