[zaloguj się]

ADAR (13) sb m

Pisane dużą literą; nagłosowe a prawdopodobnie jasne, drugie jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
N adar
G adar, adara

sg N adar (4).G adar (5) Leop (4), BibRadz, adara BudBib (4).

stp, Cn, Linde brak.

Nazwa dwunastego miesiąca w kalendarzu żydowskim (13): trzynaſtego dniá kxiężycá dwánaſtego/ ktory zową Adár. Leop Esth 16/20, 9/1; BibRadz Esth 16/20; BudBib Esth 8/12.
Zestawienie: »miesiąc, księżyc adar« = mensis adar Vulg (9): Dźień trzynaſty kxiężycá Adár/ ieden v wſzyſtkich był zábijániá Leop Esth 9/17, 15, 19, 21; BibRadz Esth 10/13; Pocżęli [mordować] dniá trzynaſtego mieſiącá Adárá BudBib Esth 9/17, 15, 19, 21.

WG