[zaloguj się]

ADMINISTRACYJA (1) sb f

Fleksja

G sg administracyj(e)j.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Sprawowanie władzy, zarządzanie, rządy [administratiosprawowanie, rządzenie Mącz 222c; rządzenie Calep; sprawowanie państwaadministratio reipublicae Cn]: [krol Tarkwinius] prośił/ áby mogł do Miáſtá iáko privatus wniść/ y licżbę ádminiſtrácyey ſwoiey Senatowi y Poſpolſtwu vcżynić. Phil E.

Synonimy: rządzenie, sprawowanie.

WG