[zaloguj się]

1. G (15)

stp, Cn brak, Linde XVI (streszczenie JanNKar) i XVIII w.

1. Litera alfabetu (9): Do tego przydáć ſie może Reieſtr, nie Regeſtr, Aniół, Ewanielia, etć. nie Angiół, áni Ewángelia. Bo ácz z Láćimſkiégo idźie, ále w Polſkim iuż ná tym mieyſcu, odmięnia ſie /g/ w literę /i/ conſonans JanNKar E4; OBIECADŁO WEDLE MEY ORTHOgráphiiéy ták idźie. A a á ą b  c ć cz d dz dź dż e é è ę f g h JanNKar H3v, B3; JanNKarGórn G3v, G4; JanNKar Koch E4 [3 r.], G3.
2. Symbol zastępujący w tekstach prawniczych imię własne lub miejscowość (5): któré grzywny M. przerzeczony C. przerzeczonému A. będźie powinien zápłáćić ná káżdé święto świętégo F. na mieyſcu G. SarnStat 1256; álbo ſzláchetni T. F. od powodá y G. H. od pozwánégo ośiedli Prokuratorowie [...] piſzą Rok ná Roki bliſkié źiemſkié álbo dálſzé SarnStat 1258, 1252, 1254, 1256.
3. Użycie litery w funkcji porządkującej na oznaczenie układu alfabetycznego w rejestrach, dni tygodnia, przy wyliczaniu (materiał nie objęty statystyką): G Gallicia miaſto Halicż. 78. MiechGlab *8; KrowObr Rr3v; RejWiz Cc5v; 14 g Sczeſznego Goski A4v, A4v, A5 [2 r.], A5v [2 r.], A6 [2 r.], A6v [3 r.] (52); BielKron Kkkk4; RejZwierc Aaa4; WujJud Mmv; WujNT Yyyyy3v; SarnStat 1308; Co też ś. Doktorowie wſzyſcy co ich mamy/ o tym Melchiſedechu náuczáią/ iż ofiárował chleb y wino. a Klemens Alex. [...] g Chryzoſtom/ h Auguſtyn y inni. SkarKaz 156a, 156a marg, Oooob.
*** Dubium (1): MEdaia druga. Na niei G. Curcius. tabliczek Rubinowich ſeſcz. WyprKr 12v.

MM