[zaloguj się]

GABACZ (2) sb m

Fleksja

N sg gabacz (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Znaczenia
Natręt, nękający, intcrpellator, vexator Mącz (2): Vexator, Treſtarz/ trapnik/ gábácz. Mącz 49ld.
W przen (1): Molestus interpellator venter, Trudny gábácz brzuch. Mącz 229b.

Synonimy: trapnik, trestarz.

MM