[zaloguj się]

GABIS (1) sb m

Fleksja

G sg gabisa.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Wielka perła: Nie wſpomioną áni koralu/ ani Gábiſá [Coralia et unio (marg) ghabis preciosus lapis (–) non commemorabitur]/ ábowiem mądroſć koſztownieyſza ieſt niżli perły. BibRadz Iob 28/18.

KW