[zaloguj się]

GACHOWAĆ (3) vb impf

Oba a jasne; tekst nie oznacza ó; o jasne.

Fleksja
inf gachowáć
indicativus
praes
sg
3 gachuje
praet
sg
3 m gachowåł

inf gachowáć (1).praes 3 sg gachuje (1).praet 3 sg m gachowåł (1).

Stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Prowadzić hulaszczy, rozwiązły tryb życia; bacchari, furere, tumulento agmine comessabundum incedere, comesantium modo agere aliquid Cn (3): Zá mężowe pieniądze cáły May gáchował. KlonWor 60; Do pułnocy gáchuie/ do południá leży: A w tym nieprzepłácony cżás iák ſtrzałá bieży. KlonWor 61.
Zwrot: »po polsku gachować« (1): Gdy ſię zpiią/ niechcą ſię ſpokoynie záchowáć Chce ſię im po vlicách po Polſku gáchowáć. KlonWor 52.

Cf GACHOWANIE

MM