[zaloguj się]

GAĆ (3) sb f

a jasne.

Fleksja
sg pl
G gaci
I gaciami

sg G gaci (2).pl I gaciami (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) i XVIII w.

1. Faszyna, grobla z pęków gałęzi; strata viarum in paludibus Cn (2): POnieważ młyny náſzé [...] zá dawnym zániedbániem z groblámi/ álbo ich gáciámi/ tákże z záłumnośćią budowánia od ruinam przyſzły. SarnStat 975; KlonFlis G4v.
2. n-loc (1): yako ya ydą srodv. ⟨y scząthkv⟩ thych kthorem pravo tho slvszy [...] nyeothpovyedacz na poszpo(tho)lythych roczech [...] szlachathnem Iakvbovy Iokvnyek Iakvbovy y yanovy szynom Mykolayovem y wszystkyem strony ych (de) sgaczy stodolovey budy Takomy pomoszy bog. ZapWar 1507 nr 1986.

MM