[zaloguj się]

GADACZKA (1) sb f

Fleksja

N sg gådaczka.

stp, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) w.

Prawdopodobnie wykładaczka snów: Tetká byłá cżárownicá/ Libuſá wieſzcżká/ Káſsá gadácżká. BielKron 318v.

MM