[zaloguj się]

[GAISTY ai

Fleksja

I sg n gaistym.

stp brak, Cn notuje.

Pełen gałęzi i liści; nemorosus Vulg, Cn: gdy będą pobići wáſzy miedzy báłwánámi wáſzymi [...] po wſzech wiérzchách górnych/ y pod káżdym drzewem gáiſtym/ y pod wſzelkim dębem gáłęźiſtym WujBib Ez 6/13 (Linde).

Cf GAITY, GAJOWNY]

KW