[zaloguj się]
GAJDOWSKI   Cn; Linde XVII w. (z Cn).