[zaloguj się]

[GAJEWNICTWO sb n

Fleksja

A sg g(a)jewnictwo.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie funkcja gajewnika: Ta wieś Ossieczko ma w sobie włók wszytkich 23 1/2, między któremi jest plebańskich włók 2, Zelawskiego Frącza półtory włóki na gajewnictwo, nie wiedzieć za którym prawem, a też swemu urzędowi dosyć nie cżyni. LustrMaz 65.]

KW