[zaloguj się]
GALANTERYJA   Cn; Linde XVIIXVIII w.