[zaloguj się]

[GALIJON sb m

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
sg
N galijon
G galijona
A galijon

sg N galijon. ◊ G galijona.A galijon.

stp, Cn, Linde brak.

Galeon, duży śródziemnomorski okręt wojenny, niekiedy też transportowy, przeważnie czteromasztowy, o ozdobnie rzeźbionym dziobie i wysokiej nadbudowie rufowej: podali mi najpierwiej galion, który zwano Tornelli (bo też tak kupca zową, czyj to galion był), acz niewielki, bo jeno na sześćset kuf RadzPodróż 11-12Widziałem tego wielkiego elefanta, gdy działo zanosił do galiona o trzydziestu cetnarach ciężkie PawłList 182.

Cf [GALEONA]]

KW