[zaloguj się]
GALIJSKI   cf WRZOD »wrzod galijski«