[zaloguj się]

GALLAS (25) sb m

Oba a jasne.

Fleksja
sg
N gallas
G gallasu
I gallas(e)m

sg N gallas (19).G gallasu (5).I gallas(e)m (1).

stp brak, Cn: galas, Linde XVIII w.: galas; poza tym XIX w. w innym znaczeniu.

Narośl na liściach dębu prawdopodobnie z gatunku Quercus Lusitanica Webb. var. infectoria Oliv. (Rost); bianka; galla (omphacitis) SienLek, Cn [galladębianki Calep] (25): poki ieſzcże zielony ieſt gallas/ tedy ma w ſobie ſmak barzo przykri á barzo cierpniączi ma mocz zaziębiaiączą j wyſuſzaiączą. Plinius piſze/ w Siriey á w Egipcie ophicie [!] ſie mnoży gallas. FalZioł I 61d ‒62a; WEzmi cżaſzek żołędziowych miſkę dobrą/ gallaſu/ ſamego żołędziu wyłupionego/ ſzcżotki ziela/ każdego z nich po dwie garzſci, Ty wſzytki rzecży na proch ſtarłſzy/ á ktore nie mogą być ſtarte/ tedy ie ſkraiać/ a z deſzcżomą [!] wodą vwarz, a w they wodzie ciepłey ma ona pani chora ſiedzieć zgodzinę albo więczey: po ſamy pas. FalZioł V 28v; Zaſię ieſtliby ſie ty to pęcherze na ięzyku ſliniły, Tedy mirra z białem kadzidłem/ albo z ſkorkami kadzidłowemi/ á z gallaſem na proch miałki ſtarta/ á z przeſnym miodem thy prochy zmieſzay, A thym ony ranki pomazuy: zgogich [lege: zgoi ich] richło. FalZioł V 39v, [ + 3], I 61d [3 r.], 62 żp, 62a [4 r.], [1152]b (22); Gállás/ Galla omphacitis, Gallpffel. SienLek 213, Xv [2 r.].

Synonim: dębianka.

MM