[zaloguj się]

GALLUS (1) sb m

Fleksja

G sg g(a)llusu.

stp, Cn, Linde brak.

Być może jądra kogucie, które były używane jako lekarstwo [galluskur Mącz 142b; – kur, kokot Calep; kur, kogut, pietuchgallus Cn]: Wezmi galluſu/ orzechy Cipreſowe (z apteki) burztynu/ maſtyki/ Kadzidła/ Sanguinis draconis/ każdego po troſſze, Vwarz ty rzecży przetłukłſzy w wodzie/ á tą wodą omyway/ albo macżay ielito wyſzłe z niewiaſty FalZioł V 29.

MM