[zaloguj się]

[GALMAJOWY ai

Fleksja

pl G galmajowych.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odgalmaj: Gdy chceſz kámienie dźiáłáne w ich kruwkośći zmocnić [...] Weźmi kruſzkow Gálmáiowych ták práwie palonych/ iáko Kryſztał [...] Vtrzyſz ie SienHerb 599b.]

MK