[zaloguj się]

GALSZTYN (1) sb m

Fleksja

G sg g(a)lsztynu.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Siarkan sodu i chlorki alkaliów osadzające się na powierzchni masy szklanej w czasie wytopu szkła; vitrum (Rost): Wezmi wodki Czelidonijowey/ tak wiele iako banka za pienądz [!]/ á do tey bańki włożyć galſztinu/ thak wiele iako dwie grochowe ziarnie/ [...] á to pomoże ocżom barzo FalZioł V 91v.

Synonim: glasgal.

MM