[zaloguj się]

GARNCZEK (1) sb m

Fleksja

L sg g(a)rnczku.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. odgarnek: ſpal ie [glisty] w nowym garnczku na proch FalZioł V 115.

Cf GARNUSZEK, [GARNYSZEK]

HG