[zaloguj się]
GDZIEBYKOLI  stp; Cn, Linde brak.

Cf GDZIEKOLI