[zaloguj się]

GIMNOZOFISTA (5) sb m

-ph- (4), -ff- (1).

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
pl
N gimnozofiste
G gimnozofist(o)w
A gimnozofisty

pl N gimnozofiste (3).G gimnozofist(o)w (1).A gimnozofisty (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Nagi filozof indyjski, fakir; w ówczesnym pojęciu może nazwa ludu [gymnosophistae dicti sunt populi Indorum quod nudi incederent Mącz 150d] (5): Iako Alexander nalazł lud kthory zową Exidraces álbo Gimnozophiſte. HistAl H8v; Smiertelni Gimnozophiſte cżłowiekowie/ Alexandrowi piſzemy. HistAl H8v, H8v [2 r.J; áby one bárzo zacne Mędrce Gimnozoffiſty y názáwołáńſſy on ſloneczny ſtoł/ ogłądał ná piaſcżyſtym brzegu. Leop *B2.

AL