[zaloguj się]

AKSYJOMA (1) sb n

Fleksja

(lat.) N sg axioma.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: axyoma.

fil. Pewnik, założenie podstawowe [axiomapiękna a foremna jaka powieść prawdziwa, której sie nikt przeciwić nie może Mącz 22b; zacność w sprawach, sentencyja ważna, dowod Calep; sentencyja prosta, powieść, mowaaxioma, τò ᾽αξίωμα est quasi effatus, pronunciatum Cn]: Aleby podobno rzekł kto z ſtrony X. K. [=ks. kanonika H. Powodowskiego] [...] iż mu ſię nic nie odpowiedźiáło ná iego árgumentá [...] Z ktorych/ to napierwſze niech będźie X. K. Axioma, á iákoby filar prze zeń wyſtáwiony: ná ktorym on rzecż ſwą buduie CzechEp 361.

MK