[zaloguj się]

GŁUPIK (1) sb m

Fleksja

N sg głupik.

stp, Cn, Linde brak.

Człowiek głupi, dureń:

W przeciwstawieniu: »głupik ... mądry«: Krol widząc ſzalonego zániechał go zgołá/ A potym przed ſzalonym ták vmykał cżołá/ Ze go wygnał s kroleſtwá á ſam pánem zoſtał/ Lepiey temu on głupik niż mądry krol ſproſtał. PaprPan Hhv.

Synonimy cf GŁUPIEC.

Cf GŁUPCZYZNA, GŁUPEK, GŁUPI, GŁUPIEC

MM