[zaloguj się]
GŁUPIOMOWNOŚĆ   Cn; Linde XVII w. (s Cn).