[zaloguj się]

GNIAZDECZKO (8) sb n

-å- (4) LubPs, Leop, RejZwierz, RejZwierc, -a- (2) CzechEp, ArtKanc; teksty nie oznaczajq é oraz ó; o jasne.

Fleksja
sg pl
N gniåzdeczko
G gniåzdeczko
A gniåzdeczko gniåzdeczka
L gniåzdeczku gniåzdeczkach

sg N gniåzdeczko (1).G gniåzdeczko (2).A gniåzdeczko (1).L gniåzdeczku (1).pl A gniåzdeczka (2).L gniåzdeczkach (1).

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.

Dem. odgniazdko”, niekiedy w funkcji hipokor.:
1. Miejsce przygotowane przez ptaki dla wylęgu i wychowania potomstwa; nidulus Calep (5): Ktory z łáſki ſwey rozdawa pokarm y ich bydlętom/ Y onym wzywáiącym go w gniazdecżkách ſwych krucżętom LubPs ff2v; GOłąbkowi z gniazdecżká/ gdy dzyatki pobyorą/ Pátrz z iáką niebożątko/ vżywa pokorą. RejZwierz 126v; ktory też w ſzcżęśćiu liſzki iámy y ptaſzętá gniázdecżka dla dźiatek ſwych máiące/ nád ſię przekłádał [bibl. Matth 8/20] CzechEp [396]; ArtKanc K2v; Nidulus – Gniazdeczko. Calep [698]a.
2. Dom rodzinny; nidulus Vulg (2): Y mawiałem/ w gniazdecżku twym vmrę Leop Iob 29/18; zem ia [...] Kupił był niedawno wPolscze maiętnosć chcąc tam dzieciom swym gniazdeczko załozyc ActReg 159.
3. Nacięcie na pniu drzewa niezbędne przy szczepieniu go, miejsce, w które wsadza się szczep (1): Też gdy ſzcżepiſz á pniacżek rozbijeſz/ tedy nożikiem nadobnie gniazdecżká gdzie maſz gáłąſkę wſádzić wybierz RejZwierc 107.

Cf GNIAZDKO

MM