[zaloguj się]

[GODNOSTKA sb f

Fleksja

G sg godnostki.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Dem. odgodność” ‘wartość, ważność:

Iron: Niezápomina też godnoſtki ſwey Herr Martin. Grátianus. Powieda Iż rádźi byli żeſmy im nie zezwolili ieſzcze ná Cżwártek/ á iam był zoſtał y pokázáłem że mi ſię nie dośić ſtáło/ cżemuſz ſię v mnie nie vpomináli/ rć. ŚmiglŁup B2v.]

MB