[zaloguj się]

GORNOŚWIETNY (1) ai

Fleksja

A sg n górnoświétné.

stp, Cn, Linde brak.

Wysoko albo wspaniale, pięknie świecący: Cóż mam czynić? [...] Widząc błónie źieloné/ y powietrze czyſté/ Y ſłońce górnoświétné/ iáſnie przeźrzoczyſté GosłCast 23.

ZCh