[zaloguj się]

GOŚCINNOŚĆ (3) sb f

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w gościnny i w -ość).

Fleksja
sg
N gościnność
D gościnności
A gościnność

sg N gościnność (1).D gościnności (1).A gościnność (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Chętne i uprzejme podejmowanie kogoś w swoim domu; hospitalitas, hospitium Cn (3): ále ćie do liſtu do Hebreow nápiſánego odſyłam/ ktory zálecáiąc gośćinność/ Abráhámá y ty iego gośćie wſpomina/ y Aniołámi ie názywa CzechRozm 43v; Y poważnieyſze by było iego nápominánie y pobudká ku gośćinnośći/ od ſyná Bożego Słowá Bogá wźięte/ niźli od Aniołow CzechRozm 43v; GOSCINNOSC, to ieſt przyimowánie podrożnych y vbogich do domu ſwego/ roſkazána y zálecona. WujNT Yyyyy3v.

MM