[zaloguj się]

[GROBSTYN sb m

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg pl
N grobstyn grobstyny

sg N grobstyn.pl N grobstyny.

stp, Cn brak, Linde także XVIIXVIII w.: grobsztyn.

Grobowiec, kamień grobowy (z niem. Grabstein): Są powiązane na łańcuchach żelaznych do pawimentu kwadratowego, wielkiego jako grobstyny OtwinWypis 189; Ty grobie [...] gdzie ſię z ćiebie podźiało złoto nadrożſze/ [...] Kto vkradł z ćiebie zákopáne ćiało Pánny/ ktore BOgá nośiło? Odpowiedźieć może ſniętny grobſtyn. BzowRóż 99 (Linde).]

KW