[zaloguj się]

GRYZĄCY (3) part praes act

-z- (6), -ż- (2).

Fleksja
sg
mNgryzący
pl
N subst gryząc(e)
G gryzących
I m gryząc(e)mi

sg m N gryzący (2).pl N subst gryząc(e) (1).G gryzących (2).I m gryząc(e)mi (3).

stp brak, Cn s.v. wódka gryząca, Linde brak.

1. Rozrywający lub rozdrabniający coś zębami (3):
W przen (1):
Szereg: »ostry a gryzący« (1): ieſli by tácy ktorzy byli vtrzy iem tych oſtrych á gryżących ząb ich/ wyłámi iem ie ktorzy ſnadz ſą kąſániem ſwoiem ku lwiem ſſczeniętom podobni. RejPs 85v.
a. O robakach i owadach [co] (2): Xylophagus, Robak drzewo gryząci. Mącz 512c.
Przen: Zadający ból psychiczny [kogo] (1): Co zá mol ieſt? ták ſrodze nam Pánnę gryżący. PaxLiz Bv.
2. Działający niszcząco na powierzchnię czegoś posiadanymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi (5): FalZioł V 100v; A iáko mądry Cyrulik záplugáwioney rány nie goi áż ią pirwey gryzącemi prochy álbo wodkámi wycżyśći/ theż ią potym ledá ziołkiem ſnádnie zágoić może. RejZwierc 85, 60v, 76v [2 r.].

W charakterystycznym połączeniu: gryzący proch (3).

Cf GRYŹĆ

ZCh