[zaloguj się]

ALMADYJA (1) sb f

Fleksja

N pl almadyje.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Czółno, łódź, tratwa murzyńska : Przyſzły potym do nas dwie Almádye/ to ieſt Náwy álbo Lodzie Murzyńſkie/ s ktorymi kazáliſmy ſwoim kupnym ſługom mowić BielKron 452.

TG