[zaloguj się]

[GUNIECZKA sb f

Fleksja

I sg gunieczką.

stp, Cn brak.

Dem. odguńka” ‘koc, derka: On mu przywiodł koń białły guniecżką nákryty PaprGniazdo 108 (Linde).

Cf GUŃKA]]

KW