[zaloguj się]

GURDZIELOWATY (1) ai

Fleksja

N sg f gurdzi(e)lowatå.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkurdziel” ‘wrzód na końskim języku: Szkápá byłá nie pocżeſna/ [...] Chuda/ gurdźielowáta/ kły ſobie przyiadłá KlonWor 19.

KW