[zaloguj się]

[GUSAJZEN sb indecl

Tekst nie oznacza pochyleń.

stp, Cn, Linde brak.

Żeliwo, lane żelazo (z niem. Gusseisen): gusajzen dwie cajgi i 1 śruba InwMieszcz 1585 nr 262.]]

KW