[zaloguj się]

GUŚLNY (1) ai

Fleksja

L sg f guślnéj.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Dotyczący wiary w magiczną moc słów, gestów lub rzeczy: Ale ia to zá guſłá mam/ bo to więcéy ná guślnéy wierze/ niż ná mocy właſnéy tego lékárſtwá záwiſło. SienLek 182.

KW