[zaloguj się]

[GUTOWE sb n

Teksty nie oznaczają ó oraz é.

Fleksja
sg
N gutow(e)
G gutow(e)go
A gutow(e)

sg N gutow(e).G gutow(e)go.A gutow(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Opłata pobierana od szynkarzy: Gutowe. – Gutowe płacą mieszczanie piwowarowie rynkowi na kwartał per gr 12 LustrKrak 43, 111; Gutowe ex hortis. ‒ Z ogrodów pewnych płacą gutowego ku krzywdzie swej, bo gutowe tylko od szynku. LustrKrak 45; Gutowe. – Każdy szynkarz od wichy płaci [...] per gr 1 LustrSand 4.]]

KW