[zaloguj się]

[GUZOWACIĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 sg n con by sie guzowaciło.

stp, Cn brak.

Zbijać się w grudki: ono ćiáſto / niſz z cukrem będzie zmieſzáne/ trzebá ie dobrze vgnieść kopyſtką dźiorkawáną/ á vſtáwnie mieſzáć wárząc/ by ſie nieguzowáćiło SienHerb 532b (Linde).]]

KW