[zaloguj się]

GUZOWATY (3) ai

o prawdopodobnie jasne (tak Cn); a jasne.

Fleksja
sg
f Dguzowat(e)j
Aguzowatą
pl
A m pers guzowat(e)
subst guzowat(e)

sg f D [guzowat(e)j.]A guzowatą (1).pl A m pers guzowat(e) (1). subst guzowat(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII(XVIII) w.

Przymiotnik odguz” ‘stwardniała wypukłość na ciele (3):
a. Pełen guzów; gibber Cn (1): Przywiedziono mu cżterzy chłopy ſzrámowáte/ Guzowáte/ węſáte/ práwie iáko káty. RejZwierz 26.
b. Będący guzem, mający postać guza (2): proch tego korzenia/ s ſadłem wieprzowym zmieſzany/ zatwardziałe mieſcza guzowate miękczy FalZioł I 67c; odmiękcża y roſpądza guzowatą twardoſć. FalZioł III 12b.
[Zestawienie: »guzowata ocieklina« = rodzaj trądu: Tym co ſą ſkłonni ku trędowi/ álbo guzowátey oćieklinie SienHerb 285a.]

KW