[zaloguj się]
GWAŁTOWAĆ   stp; Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.