[zaloguj się]

[GWAŁTOWNIKOW ai

Fleksja

G sg f gwåłtownikow(e)j.

stp, Cn brak.

Przymiotnik dzierżawczy odgwałtownik” ‘dokonujący przemocy: A wyſwobodzi niedoſtátecżnego od miecżá vſth ich/ y z ręki gwałtownikowey [de manu violenti]/ vbogiego. Leop Iob 5/15 (Linde).]

KW