[zaloguj się]

[GWARNY ai

Fleksja

G sg m gwarn(e)go.

stp: gwarzny, gworzny, Cn brak, Linde także XVIII w.

Hałasujący równoczesnym mówieniem: To ſkoro rzékł Anchizes/ Sibilę y Syná Wiedźie do nowéy ćiżby do gwárnego gminá [turbam [...] sonantem] VergKoch 177 (Linde).]

KW