[zaloguj się]

[GWAROWAĆ vb impf

Fleksja

inf gwarować.

stp brak, Cn s. v. waruję, Linde XVI(XVII) w.

praw. Występować w sądzie za kogoś z tytułu istniejących wobec niego zobowiązań, gwarancji lub współodpowiedzialności za przestępstwo; auctorem esse alicui, cavere alicui (de evictione), damni infecti promittere a. satisdare excipere aliquid foedere, idoneos sponsores dare, mancipio aliquid dare a. vendere, mancipio promittere, obligare se nexu, praestare culpam a. cantelam alicui Cn: Promisit [...] ipsum evincere alias gwarowacz secundum consuetudinem iuris AktaRadzPozn 99; Varendare/ secundum iura Saxonica/ idem est quod cauere/ satisdáre. Gwarowac, Vbezpiecżyć. Cervus F40 327v [wyd. 1546: Gwárowáć/ Vbezpieczyć].

Synonim: ubezpieczać.

Cf WAROWAĆ]

MK