[zaloguj się]

GWERRA (7) sb f

-rr- (6), -r- (1).

e jasne.

Fleksja
pl
N gwerry
A gwerry
L gwerrach

pl N gwerry (3).A gwerry (3).L gwerrach (1).

stp, Cn, Linde brak.

Krwawa zemsta, wojna prywatna, dochodzenie swych praw w drodze pozasądowej przy użyciu siły [gverrawalka BartBydg] (7): Nie widzę ia w tym Státućie tego/ żeby Krol o tákie Gwery mogł poźywáć [!]. GórnRozm C3; Ieſliby Zydowie między ſobą reatus, to iest, gwerry czynili, winá ná nie. Si Iudaeus Iudaeum vulneraverit SarnStat 245, 119 żp, 1307, 1308.
Szeregi: »bunty i gwerry« (1): Bunty y Guerry czynić, ieſt Rzeczypoſpolitéy ſzkodliwa. SarnStat 118.

»gwerry, tumulty« (1): CONVENTICVLA, GVERRI, TVMVLTY. SarnStat 117.

ZZa