[zaloguj się]
GWICHTOWY  Cn; Linde XVII w. (z Cn).