[zaloguj się]

GWIZDAĆ (2) vb impf

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 gwizd(a)m
3 gwiżdże

praes 1 sg gwizd(a)m (1).3 sg gwiżdże (1).

stp, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Wydawać gwizd, świst; sibilare Calep, Cn; popyzare Cn (2): Vgoniwſſy z ſzkápi z ſkoczy To dopierko znowu tłoczy Więc gwiżdze á nábrzuch lezy A ſzkápá do domu bieży RejRozpr H2; Sibilo – Gwizdam kſzikam. Calep 976b.

Synonim: kszykać.

Formacja współrdzenna: pogwizdać.

Cf GWIZDANIE

ZZa