[zaloguj się]

GZELCARKA (1) sb f

Fleksja

G pl gzelcårek.

stp, Cn, Linde brak.

Kobieta zajmująca się wyrobem i sprzedażą salcesonu: Dobry téż ná to ſzpik/ z golennych kośći wywárzony/ tego v gzelcarek w Krákowie naydźie doſyć/ á tym náćiéray SienLek 170v.

HG