[zaloguj się]

GZŁO (7) sb n

Fleksja
sg pl du
N gzło
G gzła gzłu
A gzła
L gzle

sg N gzło (2).G gzła (1).L gzle (1).pl A gzła (2).du G (cum nm) gzłu (1) ZapWar 1513 nr 2126.

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) ‒ XVIII w.

Koszula zwykle płócienna; tu: koszula kobieca; supparus Calep, Cn; amictorium Calep; calassis, chalassis, supparrum Cn (7): anym wsząl przeszczyeradla ploczennego dwą gslv dwą Rapką ZapWar 1513 nr 2126; yakom ya nyewszyal v robothlyvy zophy [...] czterech kith conopy y czterech ranthuchow ploczennych Recznyka yednego gzla ploczyennego ZapWar [1525] nr 2330; Wież ze mnię trudna ſprawa z białemi głowami Mam ia czo z ſobą cżynić niż waſze gzła ſuſzyć RejJóz D7; GórnDworz H3; KochFr 134; Amictorium ‒ Białłe odzenie panienskie, gzło cziaſnocha. Calep 61a; Supparus – Cżuha. Gzło. wierzchni zaglik. Calep 1034b.

Synonimy: ciasnocha, czecheł.

ZZa