[zaloguj się]

GŻEGŻELICA (1) sb f

Fleksja

N sg gż(e)gż(e)lica.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

zool. Cuculus canorus L. (Rost: gżegżołka); kukułka: Ták (iáko piſzą ſtárzy) właśnie Gżegżelicá Ieſt v ptáſtwá leśnego iáwna wſzetecżnicá. [...] W cudzym gniaźdźie odpráwia nierządne połogi: Muśi bękárty wylądz ptaſzecżek vbogi. KlonWor 60.

Synonimy cf GŻEGUŁKA.

Cf GŻEGUŁKA, GŻEGŻOŁKA, ŻEGŻUŁKA

ZZa